Our Products – Grid Layout

Mješalica / korpa za miješanje betona 3A

Jednostavno korištenje i pravljenje betona

FERRARI hvatač tereta

Hvatači tereta nosivosti od 2 do 3t

FERRARI hladnjak ulja za šticare

Protok ulja od 5 do 320 l/min, 12 i 24V verzije

FERRARI daljinska radio komanda za dizalicu

Dostupna sa proporcionalnim ili ON-OFF funkcijama

FERRARI vitlo za teretna vozila

Vitla vučnog kapaciteta od 1 do 35 t

FERRARI paletne vile za kran

Vile nosivosti od 1,5 do 3 t

FERRARI polip / grajfer

Polipi nosivosti od 750 kg do 3 t, od 4 do 6 zuba

FERRARI kašika za rasuti teret

Kašike kapaciteta od 35 do 2000 l